Angel Care najlepszą rewitalizacją zabytku!

Angel Care najlepszą rewitalizacją zabytku!

Pragniemy poinformować, iż budynek Centrum Seniora Angel Care zdobył 1 miejsce w XIII edycji Konkursu Dolnośląska Budowa Roku, w kategorii Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych.
Tym samym prezentujemy film o Centrum, okiem Generalnego Wykonawcy, firmy Eiffage.

Konkurs organizowany był przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, pod patronatem honorowym marszałka województwa dolnośląskiego, wojewody dolnośląskiego, przewodniczącego Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i rektora Politechniki Wrocławskiej. 
Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych na terenie województwa dolnośląskiego, odznaczających się nowatorskimi rozwiązaniami we wszystkich fazach procesu budowlanego.