Angel Concept

Koncepcja: Twórczość (Creativity), Społeczność (Community), Dobroczynność (Charity), Świadomość (Consciousness)

 

Angel Concept powstał z potrzeby połączenia środowiska, w którym tworzymy, z ludźmi, w których wierzymy, w miejscach, które są piękne i ważne.

 

Twórczość (Creativity)


Postanowiliśmy stworzyć platformę dla twórczości, która będzie łącznikiem z polską społecznością.

Społeczność (Community)


Chcielibyśmy zbudować most pomiędzy naszą formą a naszymi klientami, naszymi sąsiadami.

Naszą intencją jest komunikować się jako społeczność.

Dobroczynność (Charity)


Angel Concept jest zarejestrowana jako organizacja charytatywna  non-profit.

Każda nasza aktywność jest traktowana jako działalność charytatywna.

 


 

 

Przykłady naszych działań:

 

1. Promenada przy apartamentowcach Wings i River

Przedmieście Oławskie, Wrocław

Angażujemy się w rewitalizację części nabrzeża rzeki Oławy - tuż obok Angel River i Wings. Wkrótce zakończymy realizację kolejnego fragmentu nadbrzeża, a także mamy w planach m.in. konserwację wcześniej wykonanych pomostów i platform widokowych. Ponadto przebudujemy i zmodernizujemy również skrzyżowanie ulic Traugutta i Mierniczej oraz wykonamy ogólnodostępny ciąg pieszo – jezdny prowadzący m.in. bezpośrednio do promenady.


2. Park Sensoryczny

Przedmieście Oławskie, Wrocław

Angel Poland Group planuje przy ul. Walońskiej, na terenie zarządzanym przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania, realizację Parku Sensorycznego.
Jest to przykład wzorowej współpracy dewelopera i przedstawicieli Gminy. Park sensoryczny połączy i stworzy wspólną przestrzeń dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Niepowtarzalną możliwość uczestnictwa w projektowaniu tego wyjątkowego parku otrzymają studenci kierunków architektonicznych oraz Akademii Sztuk Pięknych.

 

3. Centrum Seniora – Angel Care

Ul. Dyrekcyjna, Wrocław

Grupa deweloperska Angel Poland wybudowała i skomercjalizowała dom opieki dla seniorów Angel Care przy ul. Dyrekcyjnej. W centrum uruchomiliśmy bezpłatny Klub Seniora, a także Klinikę Pamięci, której celem była m.in. bezpłatna diagnostyka chorób demencyjnych oraz edukowanie w zakresie profilaktyki. Centrum w 2018 roku z sukcesem zostało sprzedane zewnętrznemu operatorowi usług medycznych dla seniorów. Angel Poland Group planuje realizację kolejnych obiektów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.