Postępy w budowie AngelStradom [zdjęcia]

Postępy w budowie AngelStradom [zdjęcia]

Na placu budowy AngelStradom kontynuujemy obecnie roboty związane z płytą fundamentową pod budynkiem mieszkalnym, cała płyta zostanie zamknięta już we wrześniu.
Równolegle wykonane zostały pierwsze sekcje płyty stropowej nad poziomem -2 garażu podziemnego jak również część elementów pionowych.
Prace na części mieszkalnej nabierają tempa po postawieniu pierwszego żurawia wieżowego.

W części hotelowej rozpoczęliśmy wykonywanie płyty fundamentowej w nowobudowanej części obiektu, w najbliższym czasie na pierwszej sekcji płyty stanie drugi żuraw wieżowy, który będzie odpowiedzialny za obsługę robót prowadzonych w kamienicy frontowej. Trwają również roboty konstrukcyjne w kamienicy frontowej.

Rozpoczęły się roboty związane z sieciami i przyłączami mediów do nieruchomości.